• REFORMA NE DREJTESI: ECURIA DHE PRITSHMERITE

    REFORMA NE DREJTESI: ECURIA DHE PRITSHMERITE

    Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e fondacionit gjerman Konrad Adenauer, (KAS) ka kryer monitorimin institucional të ecurisë së reformës në drejtësi gjatë vitit 2017. Pjesë e monitorimit kanë qenë aktet e miratuara, roli i parlamentit dhe i institucioneve të drejtësisë, produktet vendimmarrëse dhe problematika të tjera specifike. Në këtë proces ISP ka qenë

    READ MORE