• BASHKITE E REJA: NIVEL I ULET I TRANSPARENCES PUBLIKE

  E drejta e informimit dhe bashkite:gjate vitit 2017 ISP mbeshtetur nga Leviz Albania kreu monitorimin aktiv te ligjit mbi te drejten e informimit ne 4 bashki të mëdha të vendit, Tiranë, Durrës, Vlorë e Shkodër. Monitorimi zbuloi një nivel të ulët transparence dhe dëshire për të zbatuar ligjin e informimit publik. Studimi gjeti se administrata, duke

  READ MORE
 • SENSIBILIZIM: TE DREJTAT QYTETARE NE BASHKITE E REJA

  SENSIBILIZIM: TE DREJTAT QYTETARE NE BASHKITE E REJA

  Aktivistët e “Dhoma Qytetare”, Bashkia Përrenjas, në kuadër të projektit CIVILISC, organizuan një fushatë informuese në lidhje me informacionin mbi kompetencat e bashkisë pas ndarjes së re territoriale. Sot mbi 1000 qytetarë të kësaj bashkie mësuan më shumë rreth të drejtave të tyre në lidhje me arsimin, kulturën, bujqësinë dhe infrastrukturën. Këto janë të drejta

  READ MORE
 • TRAJNIM ME TE RINJTE: DHOMA QYTETARE

  TRAJNIM ME TE RINJTE: DHOMA QYTETARE

  ISP realizoi gjatë  2017-2018 projektin “Dhoma Qytetare” të mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, financuar nga Bashkimi Evropian. Ne bashkite e perzgjedhura nga ISP per shkaqe politike dhe gjeografike u konstatuan mungese te mediave lokale dhe organizatave efektive te shoqerise civile. Dhomat e Qytetareve qe u krijuan

  READ MORE
 • SPOT: PERGJEGJESITE E BASHKISE NDAJ QYTETAREVE

  Demokracia dhe pjesemarrje qytetare eshte ne radhe te pare sfide lokale. Tirana eshte kryeqytet, por nuk eshte Shqiperia. Ndaj edhe permes Dhomes Qytetare duam te ndikojme me modele te angazhimit lokal, – nje grup rinor mjaft aktiv vepron ne Vore ne mborjtje te te drejtave dhe interesave te te rinjeve, nje grup tjeter aktiv te

  READ MORE
 • BASHKIA E HAPUR – PROGRAMI I TRANSPARENCES

  BASHKIA E HAPUR – PROGRAMI I TRANSPARENCES

  Bazuar në objektivat e Strategjisë Ndërsektoriale të Decentralizimit të Pushtetit Vendor për ta kthyer qeverisjen vendore nga një qeverisje e mbyllur në një qeverisje të hapur, transparente dhe të orientuar nga qytetarët, ISP monitoroi zbatimin e ligjit Nr. 119/2014 për të Drejtën e Informimit në 4 nga bashkitë e reja më të mëdha (Tirane, Durrës,

  READ MORE
 • MONITORIMI I TRANSPARENCËS DHE SJELLJES SË ADMINISTRATËS GJYQËSORE NDAJ PUBLIKUT

  MONITORIMI I TRANSPARENCËS DHE SJELLJES SË ADMINISTRATËS GJYQËSORE NDAJ PUBLIKUT

  Projekti me titull “Monitorimi i transparencës dhe sjelljes së administratës gjyqësore ndaj publikut. Fushatë informuese nën moton: “Qytetarët denoncojnë dhe ndëshkojnë”, u zbatua nga Instituti i Studimeve Politike (ISP), me mbështetjen e Fondacionit OSFA, në kuadër të Programit “Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”. Ky program ka për qëllim nxitjen e nismave për sfidimin e kulturës

  READ MORE