• PARTITE POLITIKE: BOTIM SPECIAL MBI ROLIN E FUNKSIONIN

  PARTITE POLITIKE: BOTIM SPECIAL MBI ROLIN E FUNKSIONIN

  Shqipëria politike përgjatë një shekulli ka kaluar në sisteme pa parti politike, sistemin e partisë-shtet dhe sisteme pluraliste konkurruese. Nuk ka dyshim se shumica absolute e qytetarëve kanë bindjen e plotë se sistemi pluralist, me gjithë defektet, eksperimentet dhe problematikat, mbetet bilanci më i suksesshëm shekullor në cilësinë e shtetit, të jetës qytetare dhe përfaqësimit

  READ MORE
 • ZGJEDHJE 2015 – RISITË DHE PROBLEMATIKAT E PËRFAQËSIMIT GJINOR

  ZGJEDHJE 2015 – RISITË DHE PROBLEMATIKAT E PËRFAQËSIMIT GJINOR

  Më 21 qershor 2015 u zhvilluan zgjedhjet lokale në Shqipëri. Këto ishin zgjedhjet e para lokale në kuadër të reformës së re territoriale dhe ndryshimeve në Kodin Zgjedhor lidhur vendosjen e kuotave gjinore për në këshillat bashkiakë. Sistemi i votimit bazohej në dy vota: votë në mazhoritar për kryetarin e bashkisë dhe votë në proporcional

  READ MORE