• PARTITE POLITIKE: BOTIM SPECIAL MBI ROLIN E FUNKSIONIN

  PARTITE POLITIKE: BOTIM SPECIAL MBI ROLIN E FUNKSIONIN

  Shqipëria politike përgjatë një shekulli ka kaluar në sisteme pa parti politike, sistemin e partisë-shtet dhe sisteme pluraliste konkurruese. Nuk ka dyshim se shumica absolute e qytetarëve kanë bindjen e plotë se sistemi pluralist, me gjithë defektet, eksperimentet dhe problematikat, mbetet bilanci më i suksesshëm shekullor në cilësinë e shtetit, të jetës qytetare dhe përfaqësimit

  READ MORE
 • RAPORT I MONITORIMIT MBI DBP 2016

  RAPORT I MONITORIMIT MBI DBP 2016

  Në kuadër të projektit për periudhën mars-prill-maj 2016 ISP publikon raportin e parë kombëtar mbi demokracinë e brendshme dhe treguesit e cilësisë së funksionimit të partive politike në Shqipëri. Kjo është hera e parë në historinë 26 vjeçare të pluralizmit politik që hartohet një raport periodik kombëtar mbi partitë politike, dhe që çështjet e demokracisë

  READ MORE
 • MONITORIMI I TRANSPARENCËS DHE SJELLJES SË ADMINISTRATËS GJYQËSORE NDAJ PUBLIKUT

  MONITORIMI I TRANSPARENCËS DHE SJELLJES SË ADMINISTRATËS GJYQËSORE NDAJ PUBLIKUT

  Projekti me titull “Monitorimi i transparencës dhe sjelljes së administratës gjyqësore ndaj publikut. Fushatë informuese nën moton: “Qytetarët denoncojnë dhe ndëshkojnë”, u zbatua nga Instituti i Studimeve Politike (ISP), me mbështetjen e Fondacionit OSFA, në kuadër të Programit “Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”. Ky program ka për qëllim nxitjen e nismave për sfidimin e kulturës

  READ MORE
 • PERCEPTIME QYTETARE MBI BASHKINE E RE DURRES, 2015

  PERCEPTIME QYTETARE MBI BASHKINE E RE DURRES, 2015

  Instituti i Studimeve Politike (ISP) në bashkëpunim me Universitetin e Durrësit zhvilloi më 2015 një studim mbi pritshmëritë qytetare për ndarjen e re territoriale, problematikat më shqetësuese dhe pritshmëritë elektorale. Studimi u bazua në 1052 pyetësor, nga të cilët 716 (68%) në qytetin e Durrësit dhe pjesa tjetër në zonat përbërëse të bashkisë së re:

  READ MORE
 • STRUKTURAT E PARTIVE POLITIKE 2017

  STRUKTURAT E PARTIVE POLITIKE 2017

  Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) i mbështetur nga Fondacioni Friedrich Ebert (www.fes-tirana.org) vijon edhe gjatë vitit 2017 të monitorojë demokracinë e brendshme në partitë politike shqiptare. Gjatë vitit 2016 është publikuar një studim me gjetjet kryesore, gjetje të cilat u konfirmuan në tërësi edhe në raportin e parë mbi DBP gjatë vitit 2017. Pjesë e

  READ MORE
 • RAPORT MBI MONITORIMIN E KUVENDIT: JANAR-KORRIK 2017

  RAPORT MBI MONITORIMIN E KUVENDIT: JANAR-KORRIK 2017

  Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen e fondacionit gjerman Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) realizoi në periudhën janar – qershor 2017 monitorimin e institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. ISP ka kryer edhe gjatë vitit 2016 monitorimin e aktivitetit të deputetëve (angazhimet në seancat plenare dhe në komisionet parlamentare), por projekti i mbështetur nga FES është më

  READ MORE

Të fundit