• BASHKIA E HAPUR – PROGRAMI I TRANSPARENCES

  BASHKIA E HAPUR – PROGRAMI I TRANSPARENCES

  Bazuar në objektivat e Strategjisë Ndërsektoriale të Decentralizimit të Pushtetit Vendor për ta kthyer qeverisjen vendore nga një qeverisje e mbyllur në një qeverisje të hapur, transparente dhe të orientuar nga qytetarët, ISP monitoroi zbatimin e ligjit Nr. 119/2014 për të Drejtën e Informimit në 4 nga bashkitë e reja më të mëdha (Tirane, Durrës,

  READ MORE
 • NJË VIT I BRISHTË PËR DEMOKRACINË PARTIAKE – RAPORT 2016

  NJË VIT I BRISHTË PËR DEMOKRACINË PARTIAKE – RAPORT 2016

  Ky material monitorues dhe studimor prezantohet në kuadër të projektit mbi monitorimin e demokracisë së brendshme në partitë politike, realizuar nga Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) dhe mbështetur nga fondacioni “Fridrich Ebert Stiftung”. Stafi i ISP monitoroi intensivisht praktikat zgjedhore, praktikat statusore dhe aktivitetin e partive politike përgjatë 2016, për të prezantuar raportin e parë

  READ MORE