• REKOMANDIME PER REFORMEN ZGJEDHORE 2016

  REKOMANDIME PER REFORMEN ZGJEDHORE 2016

  Zgjedhjet 2017 janë të parat zgjedhje kombëtare që bëhen me kuadrin e rij ligjor mbi dekriminalizimin, ligji i cili ka qëllim kryesor mbrojtjen dhe garantimin e shtetit demokratik “nga ndikimi apo pjesëmarrja në politik-bërje dhe/ose vendimmarrje i personave, të cilët janë dënuar apo ndaj të cilëve janë marrë masa sigurie ose janë dënuar me vendim

  READ MORE
 • PARTITE POLITIKE: BOTIM SPECIAL MBI ROLIN E FUNKSIONIN

  PARTITE POLITIKE: BOTIM SPECIAL MBI ROLIN E FUNKSIONIN

  Shqipëria politike përgjatë një shekulli ka kaluar në sisteme pa parti politike, sistemin e partisë-shtet dhe sisteme pluraliste konkurruese. Nuk ka dyshim se shumica absolute e qytetarëve kanë bindjen e plotë se sistemi pluralist, me gjithë defektet, eksperimentet dhe problematikat, mbetet bilanci më i suksesshëm shekullor në cilësinë e shtetit, të jetës qytetare dhe përfaqësimit

  READ MORE
 • RAPORT I MONITORIMIT MBI DBP 2016

  RAPORT I MONITORIMIT MBI DBP 2016

  Në kuadër të projektit për periudhën mars-prill-maj 2016 ISP publikon raportin e parë kombëtar mbi demokracinë e brendshme dhe treguesit e cilësisë së funksionimit të partive politike në Shqipëri. Kjo është hera e parë në historinë 26 vjeçare të pluralizmit politik që hartohet një raport periodik kombëtar mbi partitë politike, dhe që çështjet e demokracisë

  READ MORE
 • STRUKTURAT E PARTIVE POLITIKE 2017

  STRUKTURAT E PARTIVE POLITIKE 2017

  Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) i mbështetur nga Fondacioni Friedrich Ebert (www.fes-tirana.org) vijon edhe gjatë vitit 2017 të monitorojë demokracinë e brendshme në partitë politike shqiptare. Gjatë vitit 2016 është publikuar një studim me gjetjet kryesore, gjetje të cilat u konfirmuan në tërësi edhe në raportin e parë mbi DBP gjatë vitit 2017. Pjesë e

  READ MORE
 • NJË VIT I BRISHTË PËR DEMOKRACINË PARTIAKE – RAPORT 2016

  NJË VIT I BRISHTË PËR DEMOKRACINË PARTIAKE – RAPORT 2016

  Ky material monitorues dhe studimor prezantohet në kuadër të projektit mbi monitorimin e demokracisë së brendshme në partitë politike, realizuar nga Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) dhe mbështetur nga fondacioni “Fridrich Ebert Stiftung”. Stafi i ISP monitoroi intensivisht praktikat zgjedhore, praktikat statusore dhe aktivitetin e partive politike përgjatë 2016, për të prezantuar raportin e parë

  READ MORE
 • ZGJEDHJE 2015 – RISITË DHE PROBLEMATIKAT E PËRFAQËSIMIT GJINOR

  ZGJEDHJE 2015 – RISITË DHE PROBLEMATIKAT E PËRFAQËSIMIT GJINOR

  Më 21 qershor 2015 u zhvilluan zgjedhjet lokale në Shqipëri. Këto ishin zgjedhjet e para lokale në kuadër të reformës së re territoriale dhe ndryshimeve në Kodin Zgjedhor lidhur vendosjen e kuotave gjinore për në këshillat bashkiakë. Sistemi i votimit bazohej në dy vota: votë në mazhoritar për kryetarin e bashkisë dhe votë në proporcional

  READ MORE

Të fundit