ISP eshte organizate joqeveritare ne fushen e studimeve politike ne Shqiperi. Fokusi i saj kryesor eshte monitorimi i proceseve politike te tranzicionit, aktivitetit te institucioneve politike dhe kushtetuese, edukimi publik permes parimeve te transparences, pjesemarrjes, perfaqesimit dhe njohjes se koncepteve thelbesore per demokraci funksionale.

Bordi Drejtues

Lajme

 • KOMISARIATI I SHKOLLES – PARTNERITET MIDIS NXENESVE E POLICISE
  KOMISARIATI I SHKOLLES – PARTNERITET MIDIS NXENESVE E POLICISE

  “Komisariati i Shkolles” dhe nisma “Policia – miku juaj” dedikuar bashkepunimit midis shkollave ne Tirane dhe policise se shtetit, ishte nje prej nismave te realizuara nga ISP në kuadër të projektit të mbështetur nga Programi SACP (Ambasada Suedeze).  Qëllimi i këtij projekti është vendosja e urave të partneritetit midis nxënësve të shkollave të mesme dhe

 • MUZEU I MEMORIES – PORTAL ONLINE DEDIKUAR RINISE
  MUZEU I MEMORIES – PORTAL ONLINE DEDIKUAR RINISE

  Projekti “Muzeu i Memories” u realizua nga ISP dhe me mbeshtetje te Ministrise se Kultures (2014 dhe 2015). Muzeu online i dedikohet moshave te reja qe nuk e kane jetuar periudhen komuniste. Ai u projektua në tri forma plotësuese. Së pari, një muze virtual online informues për periudhën komuniste, mënyrën e jetesës dhe funksionimin, tiparet

 • BASHKITE E REJA: NIVEL I ULET I TRANSPARENCES PUBLIKE

  E drejta e informimit dhe bashkite:gjate vitit 2017 ISP mbeshtetur nga Leviz Albania kreu monitorimin aktiv te ligjit mbi te drejten e informimit ne 4 bashki të mëdha të vendit, Tiranë, Durrës, Vlorë e Shkodër. Monitorimi zbuloi një nivel të ulët transparence dhe dëshire për të zbatuar ligjin e informimit publik. Studimi gjeti se administrata, duke