NJË VIT I BRISHTË PËR DEMOKRACINË PARTIAKE – RAPORT 2016

  • February 2, 2018
  • 19 Views
NJË VIT I BRISHTË PËR DEMOKRACINË PARTIAKE – RAPORT 2016

Ky material monitorues dhe studimor prezantohet në kuadër të projektit mbi monitorimin e demokracisë së brendshme në partitë politike, realizuar nga Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) dhe mbështetur nga fondacioni “Fridrich Ebert Stiftung”. Stafi i ISP monitoroi intensivisht praktikat zgjedhore, praktikat statusore dhe aktivitetin e partive politike përgjatë 2016, për të prezantuar raportin e parë mbi demokracinë e brendshme partiake (DBP) në 26 vite pluralizmit politik.

• Në funksion të projektit ISP realizoi database www.politike.al online për informacione profesionale, raporte dhe analiza, mbi partitë politike në Shqipëri, rajon dhe më gjerë. ISP publikoi të dhëna mbi historinë e partive politike, aktet e para të miratimit të secilës parti parlamentare, të dhëna historike dhe aktuale për cdo proces zgjedhor në partitë politike, analiza profesionale mbi raportet e partive me ligjin dhe evoluimin e tyre organizativ dhe identitar, etj. Database u bë burim referimi për mediat kryesore në vend, për studiuesit, për politikanët dhe për autorin e interesuar për zhvillimet politike dhe partiake në Shqipëri. Suksesi i database tregon nevojën e madhe të publikut për transparencë publike në lidhje me partitë politike, por edhe rolin dominues që partitë dhe problematikat e tyre kanë mbi debatet publike të ditës.

• Database www.politike.al reflekton edhe praktikat më të mira të DBP në vendet rajonale dhe evropiane, studimet profesionale mbi DBP, legjislacionin shqiptar dhe evropian mbi partitë politike, zgjedhjet dhe DBP, si dhe aspekte të veçanta të studimit të raportit dhe aktivitetit të partive politike.

• Rreth 30% e materialeve u siguruan përmes bashkëpunimit me Gjykatën e Shkallës i Tiranë në kuadër të ligjit mbi të drejtën e informimit mbi dokumentet zyrtare. Në këtë kategori përfshihen vendimet e gjykatave për miratimin e subjekteve politike në vite, programet dhe statutet e para, si dhe të dhëna të tjera të depozituara në gjykatë, sipas ligjit. Një pjesë tjetër, rreth 20% e materialeve u siguruan përmes kontaktit dhe komunikimit me zyrat e organizimit të vetë partive politike. Pjesa tjetër rreth 50% u sigurua në rrugë private dhe nga individë që kryejnë studime ose kanë arkiva personale mbi partitë, legjislacionin dhe zgjedhjet në Shqipëri.

• Ky lexim i përqindjeve të burimeve vlen për të theksuar një përfundim të rëndësishëm: gjykata nuk disponon të dhënat e plota për shkak se partitë nuk respektojnë ligjin për të depozituar rregullisht në gjykatë ndryshimet e tyre periodike dhe se vetë partitë politike nuk kanë arkiv historik, nuk janë transparente dhe nuk kanë interes në publikimin e akteve të tyre online me akses të lirë publik.

RAPORTI I PLOTË MUND TË SHKARKOHET / LEXOHET MË POSHTË:

2016 NJE VIT I BRISHTE PER DEMOKRACINE PARTIAKE